Doručování zboží

Doručování zboží Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do 10 pracovních dnů od zaplacení zboží na adresu kupujícího. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle prodávající kupujícímu e-mailem. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit. Pro zahraniční zásilky zajišťuje dopravu přepravní společnost DHL. Pro zásilky v ČR zajišťuje dopravu Česká pošta. Nedodrží-li prodávající lhůtu pro dodání nebo odeslání zboží a písemně kupujícího nevyrozumí o pozdním dodání, doručí kupujícímu zboží zdarma. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době (7 dní), je kupující povinen zaplatit veškeré náklady spojené s novým dodáním nebo zpětným odesláním zboží prodávajícímu, nedohodnou-li se písemně jinak.

Přidej se k odběru novinek

Nejlepším způsobem jak nám můžete pomoci je,
když o nás řeknete svým známým.
Děkujeme.